سفارش تبلیغ
صبا ویژن


یوسف می دانست که تمام درها بسته اند ؛

اما بخاطر خدا و تنها به امید او ،

به سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته برایش باز شد ...


+ تاریخ سه شنبه 92/4/25ساعت 2:13 عصر نویسنده زهرا | نظر