سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مـا معتقــدیم عـشــق سـر خـواهــد زد


بــر پشـت سـتم کسـی تبر خـواهـد زد

 

 

سـو گنــد بـه هــر چــهـارده آیــــه نـــور


سو گنــد بـه زخمـهای سـرشــار غــرور

 

 

آخـــر شــب ســرد مــا سحــر مـیگـردد


مـــهـدی بـه میــان شیــعه بــر میـگردد


+ تاریخ یکشنبه 92/3/19ساعت 8:48 عصر نویسنده زهرا | نظر