سفارش تبلیغ
صبا ویژن


                                              ندیدمت که بگویم چقدر زیبایی                                                نیامدی که ببینم شبیه دریایی ،                                            ببین دوباره غروب است و جاده آماده                                            بنا به گفته مردم غروب می آیی !                                          شکوه آمدنت را ببخش به چشمانم                                            بیا الهه غربت سوار صحرایی .

 

 

 

                             http://upload7.ir/images/49730167080705428809.jpg


+ تاریخ چهارشنبه 92/6/6ساعت 3:38 عصر نویسنده زهرا | نظر

آیت الله بهجت (ره):

از ما، عمل چندانی نخواسته اند!

مهم تر از عمل کردن، "عمل نکردن" است!

 تقوا یعنی "عمل گناه را مرتکب نشدن!

همه میپرسند چه کار کنیم؟

من میگویم: بگویید چه کار نکنیم؟

و پاسخ اینست:

گــــــــنــــــــــــاه نــــکــنــیــد.

شاه کلید اصلی رابطه با خدا " گــنــاه نــکــردن " است.


+ تاریخ دوشنبه 92/6/4ساعت 12:11 صبح نویسنده زهرا | نظر


+ تاریخ پنج شنبه 92/5/3ساعت 12:36 عصر نویسنده زهرا | نظر


یوسف می دانست که تمام درها بسته اند ؛

اما بخاطر خدا و تنها به امید او ،

به سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته برایش باز شد ...


+ تاریخ سه شنبه 92/4/25ساعت 2:13 عصر نویسنده زهرا | نظر


خدای خوبی داریم . . .

آنقدر خوب که با هر مقدار بار سنگین گناه ،

اگر پشیمان شویم و توبه کنیم باز هم مهربانانه ما را می بخشد . . .

و آنقدر بخشنده است که باز فرصت جبران را در اختیارمان می گذارد . . .

آری خدای خوبی داریم ...

خدایی که مشتاقانه ما را می نگرد ،

با چنین خدای بخشنده و مهربانی ؛

ناامیدی از درگاهش معنایی ندارد . . .


+ تاریخ سه شنبه 92/4/25ساعت 2:10 عصر نویسنده زهرا | نظر